Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Daniszewskiej

Data wydarzenia 02-07-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 2 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w sali 314 Wydziału Prawa w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Daniszewskiej pt. „Wybrane cechy osobowości a poczytalność – studium kryminologiczne”.

Promotor:

prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Józef K. Gierowski
prof. zw. dr hab. Lech K. Paprzycki

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 14 czerwca 2019 r.