Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marii Cudowskiej

Data wydarzenia 21-05-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 9:00 w sali 314 Wydziału Prawa w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Cudowskiej pt. „Zdatność arbitrażowa w postępowaniu insolwencyjnym. Analiza prawnoporównawcza”.

Promotor:

prof. dr hab. Agnieszka B. Malarewicz-Jakubów

 

Recenzenci:
dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS
dr hab. Edyta E. Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr

 

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 6 maja 2019 r.