Relacja z VIII Seminarium Prawnego dla Biznesu

Arbitraż gospodarczy – metoda rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami – to tytuł VIII Seminarium Prawnego dla Biznesu, zorganizowanego przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku we współpracy z Centrum Popularyzacji Nauki UwB. Spotkanie odbyło się 22 listopada 2022 r.

Do dyskusji i rozmowy zaproszeni zostali: Agnieszka Durlik - dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Witold Karczewski - prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Monika Hartung - radca prawny, Partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz dr Tomasz Kałużny - sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Prawa UwB. W roli moderatora dyskusji wystąpiła Karolina Łupińska-Koc - radca prawny, sekretarz generalny Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Wśród uczestników spotkania poza polskimi przedsiębiorcami gościliśmy również delegację z Bułgarii wraz z Prezydentem Bułgarskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Sofii.

Osoby , które nie mogły wziąć udziału w wydarzeniu zapraszamy do obejrzenia transmisji online: https://www.youtube.com/watch?v=BOBf8VLNOcs 
Partnerami Wydarzenia był Podlaski Klub Biznesu, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku. Patronat honorowy nad Seminariami sprawuje rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Seminaria Prawne dla Biznesu powstają w ramach projektu „Misja 3.0 – Uniwersytet Otwarty” współfinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.