Uroczystość wręczenia Certyfikatu Doskonałość Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu”

W dniu 27 października 2022 r. prof. dr hab. Mariusz Popławski - dziekan Wydziału Prawa UwB, odebrał Certyfikat Doskonałość Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” przyznany przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunkowi prawo.

„Możliwość reprezentowania Uczelni podczas tej uroczystości była dla mnie ogromnym wyróżnieniem, a fakt znalezienia się w tak nielicznym gronie nagrodzonych, którzy ponadto w większości poza Certyfikatem Doskonałość Kształcenia otrzymali również w tym roku Kategorię A+ w ewaluacji jakości działalności naukowej, może być niewątpliwie powodem do ogromnej satysfakcji dla społeczności nie tylko naszego Wydziału ale również całego Uniwersytetu” – stwierdza dziekan Mariusz Popławski.

Certyfikat to efekt oceny programowej, jaką PKA przeprowadziła w ubiegłym roku akademickim. Doceniony został zarówno program kształcenia na prawie, jak i jego realizacja. Kierunek otrzymał nie tylko pozytywną ocenę, ale również rekomendację przyznania mu Certyfikatu Doskonałości Kształcenia. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem poparło postulat.

Cyfrowa wersja certyfikatu