Zniesienie obowiązku zajęć zdalnych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 50 z dnia 29 września 2022 r. zmieniającego Zarządzenie nr 11 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie w Białymstoku został zniesiony obowiązek realizowania zajęć dydaktycznych od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. w formie zdalnej.