VI Kongres Penitencjarny
VI Kongres Penitencjarny

Aleksandra Trofimiuk - członkini KNPKiK UwB wystąpiła z referatem

Polsko-ukraińska umowa o współpracy uniwersyteckiej
Polsko-ukraińska umowa o współpracy uniwersyteckiej

Umowa o wspóplracy Uniwersytetu w Białymstoku z Uniwersytetem Narodowym w Czerniowcach,Ukraina

OKN „Proces karny na przestrzeni lat - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”
OKN „Proces karny na przestrzeni lat - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”

Studenckie Koło Nauk Penalnych oraz Studenckie Koło Historii Prawa wspólnie podjęły inicjatywę organizacji ogó...

I ogólnopolska konferencja doktorantów
I ogólnopolska konferencja doktorantów

„Prawo własności przemysłowej w XXI wieku - teoria i praktyka”

I polsko-ukraińskie seminarium naukowe
I polsko-ukraińskie seminarium naukowe

„Współczesne wyzwania wymiaru sprawiedliwości w europejskiej przestrzeni prawnej”

Mgr Maksymilian Szal zaproszony do grupy ds. rejestrów rozproszonych i blockchain
Mgr Maksymilian Szal zaproszony do grupy ds. rejestrów rozproszonych i blockchain

Mgr Maksymilian Szal zaproszony do grupy roboczej  ds. rejestrów rozproszonych i blockchain powołanej przez Mi...

I polsko-holenderska konferencja kryminologiczna
I polsko-holenderska konferencja kryminologiczna

I polsko-holenderska konferencja na temat aktualnych badań kryminologicznych

I polsko-holenderska konferencja na temat aktualnych badań kryminologicznych
I polsko-holenderska konferencja na temat aktualnych badań kryminologicznych

Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych zaprasza do udziału w konferencji

Mgr Agnieszka Targońska laureatką konkursu na innowacyjny artykuł naukowy
Mgr Agnieszka Targońska laureatką konkursu na innowacyjny artykuł naukowy

Mgr Agnieszka Targońska, doktorantka dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB, laureatką konkursu