Konferencja Naukowa Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w Konferencji pt. "Kultura prawna Polski A.D. 2022".

Celem organizowanej Konferencji jest dyskusja między referentami iuczestnikami konferencji nad stanem kultury prawnej w Polsce oraz współczesnym rozumiem jej standardów. W trakcie dwóch paneli eksperckich poddane analizie zostaną m.in. zagadnienia jej polityzacji, braku zaufania do nowych technologii jako bariery w unowocześniania prawa oraz metodologicznego podejścia do badań nad ujęciami kultury prawnej.

Konferencja odbędzie się 29 września 2022 r. w formie zdalnej (uczestnictwo stacjonarne przewidziane zostało wyłącznie dla prelegentów i organizatorów). Dalsze szczegóły na temat Wydarzenia dostępne są pod adresem:
https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/konferencje/kultura-prawna-polski-a-d-2022.

Formularz rejestracyjny oraz program dostępny jest pod adresem: https://formularze.wpia.uw.edu.pl/view.php?id=127470.