Praktyki zawodowe w Prokuratorii Generalnej RP

Największe sprawy, międzynarodowe postępowania, priorytetowe negocjacje - przyjdź i poznaj tajniki pracy zawodowego pełnomocnika Skarbu Państwa!

Sprawdź, czy szukamy właśnie Ciebie:

  • III-V rok studiów prawniczych lub ukończone studia prawnicze,
  • ukończone przedmioty z zakresu prawa cywilnego,
  • dostępność co najmniej 4 dni w tygodniu,
  • komunikatywność i umiejętności pracy w zespole.

Z kim będziesz współpracować:

  • doświadczeni radcowie Prokuratorii Generalnej i referendarze; pełnomocnicy i skuteczni negocjatorzy,
  • specjaliści z wielu obszarów tematycznych, skupieni w 14 działach merytorycznych.

Dowiedz się więcej na stronie: www.gov.pl/web/prokuratoria zakładka załatw sprawę/praktyki i wyślij zgłoszenie.


R E K R U T A C J A

Z A T R U D N I M Y  M Ł O D S Z E G O  P R A W N I K A

Kancelaria Penteris, Tokaj i Partnerzy młodszego prawnika do zespołu Nieruchomości – jeśli masz za sobą pierwsze doświadczenia zawodowe oraz bardzo dobrze komunikujesz się w języku angielskim, to nasza oferta może Cię zainteresować.
Zakres praktyki i tym samym pożądanego doświadczenia obejmuje: wsparcie zespołu przy nabyciu lub sprzedaży nieruchomości, przygotowanie dokumentów transakcyjnych, pisanie raportów due dilligence. Znajomość procedury administracyjno-prawnej, w szczególności postępowań budowlanych jest mile widziana.
U m i e j ę t n o ś c i i n i e z b ę d n e k w a l i f i k a c j e :
• wykształcenie wyższe prawnicze;
• status aplikanta;
• minimum 1-2 lata doświadczenia w pracy w kancelarii lub w dziale prawnym przedsiębiorstwa;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• odpowiedzialność i umiejętności krytycznego myślenia;
• dobra organizacja pracy i terminowość w wykonywaniu zadań;
• samodzielność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów i komunikacji z zespołem.
Z a k r e s o b o w i ą z k ó w :
• wsparcie zespołu w bieżącej obsłudze prawnej klientów kancelarii;
• bieżąca praca nad projektami z zakresu prawa nieruchomości pod nadzorem starszych prawników;
• udział w badaniach prawnych nieruchomości (due diligence);
• wsparcie w obsłudze transakcji i przygotowywaniu dokumentacji oraz udział w negocjacjach;
• analiza zagadnień na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego;
• opracowywanie projektów pism procesowych, opinii prawnych, memorandów, projektów umów, pism i dokumentów.
C o o f e r u j e m y ?
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, zlecenie, kontrakt b2b;
• możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji w renomowanej kancelarii;
• kontakt z międzynarodowym środowiskiem prawniczym i biznesowym;
• wsparcie doświadczonych prawników i opiekuna HR;
• uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Penteris Academy;
2 / 2
• możliwość pracy w trybie hybrydowym;
• benefity pozapłacowe – prywatna opieka medyczna, karta Multisport;
• miłą atmosferę i kulturę pracy w zespole;
• świetną lokalizację biura przy stacji metra w centrum Warszawy.
Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres: contact@penteris.com, z uwzględnieniem klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


R E K R U T A C J A

P R A K T Y K A N T / S T A Ż Y S T A


Kancelaria Penteris, Tokaj i Partnerzy zaprasza studentów IV i V roku prawa oraz absolwentów do udziału w rekrutacji prowadzonej na stanowisko Praktykant (Stażysta – w przypadku absolwentów).
C z e g o o c z e k u j e m y ?
• dobrej organizacji pracy i terminowości w wykonywaniu zadań;
• samodzielności oraz zaangażowania w wykonywane obowiązki;
• dobrej znajomości języka angielskiego;
• precyzji i umiejętności szybkiego wyszukiwania informacji;
• łatwości w nawiązywaniu kontaktów i komunikacji z zespołem.
Z a k r e s o b o w i ą z k ó w
• udział w bieżących projektach (w szczególności z zakresu prawa nieruchomości, korporacyjnego, bankowego, podatkowego i sporów sądowych);
• opracowywanie projektów pism procesowych oraz analiz zagadnień prawnych (research’y);
• kontakt z organami administracji publicznej, sądami i urzędami.
C o o f e r u j e m y ?
• odpłatne 3-miesięczne praktyki (staż);
• możliwość nawiązania stałej współpracy z najlepszymi kandydatami;
• możliwość zdobycia wiedzy zawodowej i zastosowania jej w praktyce;
• pracę w zespole doświadczonych prawników;
• szkolenia organizowane przez Penteris Academy;
• udział w regularnych spotkaniach zespołów poszczególnych praktyk;
• świetną lokalizację biura przy stacji metra w centrum Warszawy.
Lubimy osoby kreatywne, z otwartym umysłem oraz dystansem do siebie. Jeżeli te cechy są Ci bliskie, chcesz zaangażować się w ciekawe i wymagające projekty, a jednocześnie zaznać swobodnej atmosfery pracy, to zachęcamy Cię do aplikowania!
Osoby zainteresowane zachęcamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres: contact@penteris.com, z uwzględnieniem klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Kancelaria Adwokacka Katarzyny Zdasiuk-Piasecznej, ul. Brukowa 9m. 2 w Białymstoku poszukuje studentów na praktyki studenckie oraz do pracy w kancelarii.
tel. 85 742 07 06
email: sekretariatkzdasiuk@gmail.com 


EBRAND poszukuje studentów do na płatne letnie praktyki do Działu Własności Intelektualnej.

EBRAND oferuje rozwiązania biznesowe pozwalające w prosty sposób tworzyć, rozwijać i chronić domeny i marki w internecie. Jako jeden z liderów branży posiadamy biura i ekspertów w ponad 10 krajach Europy i stale się rozwijamy.

Jesteśmy firmą, która nie boi się podejmowania ryzyka i wypróbowania nowych metod oraz technologii w rozwiązywaniu problemów. Jako zespół adaptujemy się i doskonalimy we wszystkim co robimy.

Opis stanowiska

- miesięczne praktyki w Dziale Własności Intelektualnej

- wsparcie prawników w kontaktach z działami własności intelektualnej międzynarodowych korporacji, w celu ochrony praw własności intelektualnej klientów EBRAND,

- obsługa autorskiej platformy internetowej,

- sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma,

- pomoc w przygotowaniu innych materiałów dla działu IP.

Wymagania

- wykształcenie wyższe, kierunek: prawo

- dobra znajomość języka angielskiego w mowie oraz piśmie,

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy

- możliwość zaliczenia praktyk studenckich w ramach praktyk w naszej firmie,

- pracę w młodym zespole i dobrą atmosferę,

- wynagrodzenie zależne od zaangażowania,

- dla najlepszych studentów możliwość przedłużenia praktyk.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres: praca@ebrand.com


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, zaprasza studentów:
prawa, administracji oraz bezpieczeństwa narodowego do odbycia praktyk w swoim urzędzie, w terminie do uzgodnienia.
Zdobądź pierwsze doświadczenie zawodowe.



Serdecznie zachęcamy studentów IV i V roku prawa do odbywania praktyk studenckich w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach pod patronatem Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach.

Wojskowe Centrum Rekrutacji jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach rekrutacji, operacyjno--obronnych i administracji niezespolonej. Wykonujemy w szczególności zadania z zakresu rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej i aktywnej rezerwy oraz administrowaniem rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyk można uzyskać:

nr tel.: 261 347 440

e-mail: wcrsuwalki@ron.mil.pl


Mróz Radcy Prawni Sp. p. - kancelaria branży budowlanej poszukuje studenta III-IV roku do stałej odpłatnej współpracy. Wymiar praktyki (dni i godziny) do ustalenia. Praktyka poprzedzona będzie 14-dniowym okresem próbnym.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres e-mail: biuro@kancelariamroz.pl


Spółka doradztwa podatkowego - Kancelaria DBO Polska sp. z o.o. w Białymstoku, wg XVI Rankingu Dziennika Gazeta Prawna – Najlepsza Firma Doradztwa Podatkowego w kategorii Spory Podatkowe, nawiąże współpracę ze studentami Wydziału Prawa IV lub V roku.

Wymagania:

- znajomość podstaw prawa (mile widziane ukierunkowanie na prawo podatkowe),

- umiejętność analitycznego myślenia,

- komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,

- samodzielność i odpowiedzialność,

- chęci do pracy i poszerzania wiedzy.

Zakres obowiązków:

- research aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i stanowisk organów podatkowych oraz ich analiza pod kątem prowadzonych przez Kancelarię spraw,

- rozwiązywanie konkretnych problemów prawno-podatkowych,

-sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism do organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Oferujemy:

- możliwość rozwijania zainteresowań z zakresu prawa podatkowego,

- udział w projektach prawno-podatkowych,

- możliwość zapoznania się ze standardami obsługi klientów Kancelarii, w tym czynny udział w analizie skutków podatkowych podejmowanych przez nich decyzji gospodarczych,

- poznanie praktyk, narzędzi i standardów funkcjonowania zespołu Kancelarii,

- przyjacielską atmosferę.

Po odbyciu praktyk przewidziana jest możliwość dalszej współpracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem  wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: biuro@dbopolska.pl


Kancelaria Radców Prawnych Harasimowicz i Wspólnicy sp. k.

poszukuje studenta IV-V roku do stałej płatnej współpracy (brak możliwości współpracy zdalnej). Praktyka w wymiarze 3-4 dni w tygodniu (dni i godziny do ustalenia), poprzedzona 14-dniowym okresem próbnym.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV wraz ze zdjęciem i poniższą klauzulą na maila: jharasimowicz@krph.pl.

Główny obszar działalności kancelarii to prawo cywilne (spadkowe, sprawy o zapłatę) i prawo rodzinne (rozwody, kontakty z dziećmi).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Harasimowicz i Wspólnicy sp. k. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”


PROPOZYCJA PRAKTYK W FUNDACJI COURT WATCH POLSKA 

Jednym z filarów działalności Fundacji Court Watch Polska jest prowadzenie obywatelskiego monitoringu sądowego, a poczynione w jego ramach obserwacje są podstawą do publikowania raportów i organizacji wydarzeń, mających na celu nie tylko prezentację wyników naszych badań, ale także upowszechnianie dobrych praktyk sądowych oraz oczywiście wskazywanie tych niewłaściwych.

Fundacja prowadzi szkolenia dla Wolontariuszy, którzy uczestniczą w posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności, a następnie przekazują nam swoje obserwacje (za pośrednictwem formularzy dotyczących takich zagadnień jak: przebieg rozpraw sądowych, infrastruktura sądów oraz jawność sądów w dobie Covid-19).

W ten sposób Studenci mogą również realizować praktyki, do czego serdecznie zachęcamy. Niewątpliwą zaletą odbywania praktyk w Fundacji Court Watch Polska jest elastyczny grafik - Student sam decyduje, z jaką częstotliwością udaje się do sądu i uczestniczy w posiedzeniach. Może rozłożyć swoje obserwacje w czasie i przeprowadzać je w różnych sądach, w dowolnej lokalizacji (nie tylko w mieście, w którym studiuje, ale np. również w swoich rodzinnych stronach podczas ferii czy wakacji), a nawet uczestniczyć w rozprawach zdalnych.

Zaświadczenie o odbytych praktykach Fundacja wystawia na wniosek Studenta w dogodnym dla niego momencie. Do czasu praktyk zalicza się szkolenie, obserwacje sądowe (tj. udział w rozprawach) oraz wprowadzenie danych w systemie. Wszystkie te dane należy systematycznie uzupełniać na Profilu Obserwatora, gdyż na tej podstawie wystawiamy później zaświadczenie z uzyskaną liczbą godzin.

Ze strony Fundacji podstawowym warunkiem przystąpienia do praktyk jest odbycie szkolenia, które obecnie odbywają się głównie on-line. Zanim Obserwatorzy zaczną swoją aktywność, Fundacja prosi o podpisanie umowy wolontariatu (obowiązuje ona przez rok i automatycznie wygasa, chyba że Wolontariusz będzie chciał ją przedłużyć).

Informacje o praktykach w Fundacji Court Watch Polska Studenci znajdą stronie: https://amicus.courtwatch.pl/informacje/praktyki-studenckie/

Terminy szkoleń z Obywatelskiego Monitoringu Sądów dla przyszłych Wolontariuszy dostępne są tutaj:

https://amicus.courtwatch.pl/szkolenia/ 

* Celem zaliczenia praktyk w Fundacji Court Watch Polska na poczet obowiązkowych praktyk zawodowych Student powinien - po odbytych praktykach w wymaganym wymiarze - złożyć podanie do Prodziekana ds. Dydaktyki z takim wnioskiem, dołączając zaświadczenie o odbytych praktykach oraz podpisane przez Fundację zaświadczenie potwierdzające realizację efektów uczenia się dla danego kierunku studiów. 


Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni Ślepowroński, Łuszyński, Matulewicz-Dzienis Sp. j. w Białymstoku, nawiąże współpracę ze studentem Wydziału Prawa IV lub V roku.

Praktyka w wymiarze wynikającym z obowiązującego programu studiów prawniczych (szczegółowa organizacja do indywidualnego ustalenia) z możliwością przedłużenia na wcześniej uzgodnionych warunkach.

Od osoby odbywającej praktykę oczekujemy zaangażowania w pracę, odpowiedzialności i samodzielności w działaniu, a także chęci samokształcenia, dyspozycyjności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Oferujemy: praktykę w dynamicznym zespole prawników, możliwość rozwoju zawodowego, przyjazną atmosferę. Dużą zaletą jest szeroki zakres spraw, jakimi się zajmujemy, w tym sprawy z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego.

Zgłoszenia wraz z CV należy kierować na adres: sekretariat@kancelariarp.pl

Przed przesłaniem zgłoszenia, konieczne jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji praktykanta i odbywania praktyki dostępnymi pod linkiem www.kancelariarp.pl/klauzulainformacyjna/