Studia niestacjonarne

Opiekunowie studiów niestacjonarnych na Wydziale Prawa UwB w roku akademickim 2018/2019

I rok Administracji I stopnia – dr Dominik Kościuk (d.kosciuk@uwb.edu.pl)

II rok Administracji I stopnia – dr Andrzej Jackiewicz (jackiewicz@uwb.edu.pl)

III rok Administracji I stopnia – mgr Wojciech Zoń (w.zon@uwb.edu.pl)

I rok Administracji II stopnia – dr Arkadiusz Bieliński (a.bielinski@uwb.edu.pl)

II rok Administracji II stopnia – dr Artur Olechno (a.olechno@uwb.edu.pl)

I, II, III rok Bezpieczeństwa narodowego I stopnia – dr hab. Paweł Szuszczyński, prof.UwB (p.szuszczynski@uwb.edu.pl)

I i II rok Bezpieczeństwa Narodowego II stopnia – dr hab. Paweł Szuszczyński, prof.UwB (p.szuszczynski@uwb.edu.pl)

I rok Kryminologii I stopnia – dr Justyna Konikowska-Kuczyńska (j.konikowskakuczynska@uwb.edu.pl)

II rok Kryminologii I stopnia – dr Karol Kuźmicz (k.kuzmicz@uwb.edu.pl)

III rok Kryminologii I stopnia – dr Joanna Huzarska (huzarska@uwb.edu.pl)

I i II rok Kryminologii II stopnia – dr Dariusz Kużelewski (d.kuzelewski@uwb.edu.pl)

I rok Prawa – dr Urszula Drozdowska (drozdowska@uwb.edu.pl)

II rok Prawa – dr Maciej Pannert (pannert@uwb.edu.pl)

III rok Prawa – dr Iwona Wrońska (wronska@uwb.edu.pl)

IV rok Prawa – dr Piotr Konik (konik@uwb.edu.pl)

V rok Prawa – dr Marta Andruszkiewicz (andruszkiewicz@uwb.edu.pl)