Organizacja konferencji krajowej na Wydziale Prawa UwB przebiega zgodnie z procedurą określoną poniżej:

  1. Z początkiem każdego roku akademickiego składne są informacje dotyczące zapotrzebowania na materiały konferencyjne na wydarzenia planowane przez Katedry na kolejny rok kalendarzowy. Należy dotrzymać terminu wskazanego przez UwB w stosownych wymogach, przesyłanych na Wydział i udostępnianych pracownikom (ustalanych na podstawie Zarządzenia 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku).
  2. Osoba odpowiedzialna za organizację konferencji wypełnia formularz zgłoszenia wydarzenia [dostępny tutaj] i dostarcza do Sekretariatu Dziekana, do dr Mileny Sokołowskiej-Walewskiej.
    • Uzupełniony formularz zgłoszenia wydarzenia należy złożyć na wstępnym etapie organizacyjnym, zanim rozesłane zostaną zaproszenia do uczestników a najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia, dotyczy to zarówno  konferencji finansowanych z wpłat uczestników, ze środków sponsorów, jak i środków katedralnych.
    • Jeśli organizowana konferencja w całości lub w części  finansowana jest  ze środków katedralnych, formularz zgłoszenia musi być podpisany przez Kierownika Katedry,
  1. Formularz zgłoszeniowy akceptowany jest przez Dziekana i przekazywany przez Sekretariat do Działu Nauki.
  2. Rezerwacja sali odbywa się u mgr Anny Dubrownik lub mgr Anny Cechy, rezerwacji dokonuje organizator konferencji.
  1. W ciągu 4 tygodni od zakończenia konferencji, należy uzupełnić formularz rozliczenia konferencji [dostępny tutaj] i dostarczyć podpisany do dr Mileny Sokołowskiej-Walewskiej.
  2. W ciągu tygodnia od terminu odbycia się konferencji należy przesłać do działu promocji Wydziału Prawa (promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl) formularz sprawozdania z imprezy [dostępny tutaj].