Wewnętrzna polityka antymobbingowa na Uniwersytecie w Białymstoku określona jest w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 kwietnia 2014 r.