Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Kierownik:
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski


Pokój: 219
Telefon: (+48 85) 745-71-57
Fax: (+48 85) 740-60-89
Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego

 

Kierownik Katedry
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski


Specjalność naukowa:

  • Dyscyplina finansów publicznych
  • Finanse publiczne w aspekcie porównawczym (ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej)
  • Finanse samorządu terytorialnego
  • Kontrola finansowa
  • Prawo budżetowe
  • Prawo dewizowe
  • Teoria finansów publicznych i prawa finansowego

 

 

Email: ruskowski@uwb.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku