Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Kierownik:
Prof. zw. dr hab. Stanisław Prutis

Katedra Prawa Cywilnego

Zakład Prawa Cywilnego

Pok.: 316
Tel.: (+48 85) 745-71-93
Fax.: (+48 85) 740-60-89

 

 

 

 

p.o. Kierownika Zakładu 

Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB

 

Zakład Prawa Handlowego

Pok.: 317
Tel.: (+48 85) 745-71-92
Fax.: (+48 85) 740-60-89
 

Kierownik Zakładu

Dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof. UwB

 

Zakład Prawa Rolnego 

Pok.: 305
Tel.: (+48 85) 745-71-55
Fax.: (+48 85) 740-60-89

 

 

 

 

Kierownik Zakładu  

Prof. zw. dr hab. Stanisław Prutis

Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego 

Pok.:  
Tel.:  
Fax.:  

 

 

  

 

Kierownik Zakładu

Dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku