Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Kierownik:
Prof. zw. dr hab. dr h.c. Emil Walenty Pływaczewski

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

Zakład Prawa Karnego
Kierownik Zakładu

Prof. zw. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk

Specjalność naukowa:

  • lekarskie prawo karne
  • prawo karne
  • sekta religijna - aspekty prawne i kryminologiczne

Email: ewa.guzik@uwb.edu.pl

 

Zakład Kryminologii

Kierownik Zakładu

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Laskowska

Specjalność naukowa:

  • kryminologia
  • prawo karne

Email: laskowska@uwb.edu.pl

 

Pracownia Kryminalistyki
Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

Specjalność naukowa:

  • kryminalistyka
  • kryminologia
  • materialne prawo karne
  • wykorzystanie technologii informatycznych przez organy ścigania, służby specjalne i wymiar sprawiedliwości

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku