Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencje Relacje Konkursy
I polsko-holenderska konferencja na temat aktualnych badań kryminologicznych - Białystok, 21 lutego 2019 r.
Certyfikowany wykład „Partnerstwo publiczno-prywatne jako instytucja realizacji zadań publicznych” - Białystok, 18 lutego 2019 r.
Debata „Kto zabił: hejt czy szaleniec?" - Białystok, 21 lutego 2019 r.
Konferencja naukowa „Kobiety w prawie" – Białystok, 7 marca 2019 r.
Międzynarodowa konferencja „Aksjologiczne i prawne problemy niepełnosprawności” - Białystok, 11-12 kwietnia 2019 r.
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku