Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Kontakt
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Prawa
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 1
e-mail: wp-sekr@uwb.edu.pl
 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 1, pok. 120
 
Rekrutacja na studia stacjonarne (od maja)
tel. +48 85 745-72-01
fax +48 85 740-60-89
 
Rekrutacja na studia niestacjonarne (od maja)
tel. +48 85 745-72-02
fax +48 85 740-60-89
 
 
Kierownik dziekanatu
Mgr Bernadetta Sikora
pok. 205
tel. +48 85 745-71-51
fax +48 85 740-60-89
e-mail:wp-dz@uwb.edu.pl
 
Sekretariat studiów podyplomowych
Marta Mystkowska
pok. 202
tel. +48 85 745-71-73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl
Sekretariat czynny od wtorku do piątku w godz. 10:00 – 14:00.
 
Sekretariat studiów doktoranckich
Mgr Katarzyna Kiercul
pok. 202
tel. +48 85 745-71-72
e-mail: kiercul@uwb.edu.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00, w czwartki nieczynny.
 
Dyrektor administracyjny
Mgr inż. Katarzyna Klimiuk
pok. 203 
tel. +48 85 745-71-47
fax +48 85 745-71-47
e-mail:klimiuk@uwb.edu.pl
 
Kierownik pracowni komputerowej
Mgr inż. Kamil Skorulski
pok. 110
tel. +48 85-745-71-79
e-mail: k.skorulski@uwb.edu.pl
 
Stanowisko ds. promocji 
Dr Anna Tywończuk - Gieniusz
pok. 107
tel. +48 85 745-71-84
kom. 504-025-224
e-mail: promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl
 
Kierownik Biblioteki:
Mgr Agnieszka Frankowska – kustosz
pok. 113
tel. +48 85 745 71 66

Sekretariat dziekana Wydziału Prawa
tel. +48 85 732-70-62, 745-71-46
fax +48 85 740-60-89
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
 
Dane do faktury:
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
NIP: 542-23-83-747

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku