Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr hab. Piotr Niczyporuk, prof. UwB zaproszony do udziału w grancie

Dr hab. Piotr Niczyporuk, prof. UwB został zaproszony przez Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk do udziału w grancie na temat:

«Исследованиепоисторииразвитиясистемыримскогоиевропейскогогосударственногоправа», (Badania na temat historii rozwoju systemu rzymskiego i europejskiego prawa publicznego) realizowanego w latach 2013-2015.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku