Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski wybrany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa UwB, został  wybrany  do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2011-2014. Komisja liczy 221 członków. Jej zadaniem jest opiniowanie aktów normatywnych związanych z nadawaniem stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora, a także opiniowanie kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego, którzy nie posiadają stopnia doktora habilitowanego.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku