Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Powołanie prof. UwB dr hab. Joanny Sieńczyło-Chlabicz na arbitra w Komisji Prawa Autorskiego

21 grudnia 2010 r. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, prof. UwB,  została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na arbitra w Komisji Prawa Autorskiego. Komisja liczy 30 osób. Do jej zadań należy m.in. rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych czy  wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w przypadku, gdy na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, a twórca lub uprawniony z tytułu prawa pokrewnego nie należy do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa.
 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku