Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr hab. Anna Piszcz nominowana do "Nagrody CARS 2014"

 

Dr hab. Anna Piszcz z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego została nominowana do Nagrody CARS 2014 za pracę Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Wyd. Temida 2, Białystok 2013 i otrzymała "Małą Sowę", która jest ogromnym wyróżnieniem w środowisku przedstawicieli nauki prawa antymonopolowego.
Oprócz pracy dr hab. Anny Piszcz nominowano także:
Zbigniewa Jurczyka, Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2012,
Krystyny Kowalik-Bańczyk, Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych. W kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2012
oraz Małgorzaty Król-Bogomilskiej, Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Warszawa 2013.
W dniu 9 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody.
Nagrodę CARS 2014 otrzymała dr Agata Jurkowska-Gomułka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję: w poszukiwaniu zrównoważonego modelu współistnienia, Warszawa 2013. Nagrodę wręczył Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego, w towarzystwie Pana Adama Jassera, Prezesa UOKiK, oraz członków Kapituły.
Nagroda CARS jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa lub ekonomii ochrony konkurencji.
Gratulujemy serdecznie!

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku