Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr hab. Ewa K. Czech, prof. UwB otrzymała odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

 

W dniu 24 kwietnia 2014 r. dr hab. Ewa K. Czech, prof. UwB otrzymała odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” nadawaną przez Ministra Środowiska. Odznaka jest honorowym wyróżnieniem, nadawanym osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw środowiska z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra lub kierownika urzędu centralnego, organu administracji rządowej w województwie lub organu samorządu terytorialnego, organu statutowego organizacji zawodowej lub społecznej, działającego w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Gratulujemy serdecznie!

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku