Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, Prof. UwB w składzie Krajowej Rady Transplantacyjnej

Na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów, dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, Prof. UwB, Prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki została powołana przez Ministra Zdrowia, Pana Bartosza Arłukowicza do składu Krajowej Rady Transplantacyjnej na kadencję 2014-2018.

Krajowa Rada Transplantacyjna w Polsce to organ doradczy i opiniodawczy Ministerstwa Zdrowia, utworzony w 1995 r. KRT m.in. opiniuje programy w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek pobierających, przechowujących i przeszczepiających komórki, tkanki i narządy, tworzy krajowe listy biorców oczekujących na przeszczepy. W skład Krajowej Rady Transplantacyjnej wchodzi nie więcej niż 31 członków, powoływanych na 4-letnią kadencję przez Ministra Zdrowia, spośród specjalistów z różnych dziedzin nauki oraz przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej. W skład Rady wchodzą w szczególności konsultanci krajowi z określonych dziedzin medycyny (transplantologii klinicznej, hematologii, anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej i okulistyki), eksperci w dziedzinach etyki, socjologii, filozofii i prawa, a także eksperci z zakresu bankowania tkanek i komórek i transplantologii klinicznej, w tym reprezentujący transplantologię kliniczną u dzieci w zakresie chorób: nerek, serca, wątroby, trzustki, płuc, układu krwiotwórczego i nowotworowych.
Gratulujemy serdecznie!

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku