Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Uniwersytety podpiszą międzynarodową umowę o współpracy naukowej w zakresie prawa, kryminologii i medycyny.

 
 
W dniu 8 listopada 2014 r. o godz. 9:00 w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku odbędzie się uroczyste podpisanie umowy międzynarodowej sieci naukowej pod nazwą „Badania naukowe
i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka”.
 
Sieć powołuje się w oparciu o inicjatywę Forum Naukowego „Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka”, które powstało w celu stworzenia instytucjonalnej płaszczyzny współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce – Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jednostką zagraniczną: Cambridge (Wielka Brytania).
 
Współpraca naukowo–badawcza obejmie przede wszystkim szeroko rozumiane dyscypliny z zakresu zarówno nauk prawnych, w szczególności prawa karnego, kryminologii i kryminalistyki, prawa ochrony zdrowia, prawa cywilnego, jak i nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
 
Koordynatorem Sieci jest Uniwersytet w Białymstoku. Inspiratorem podpisania umowy sieci naukowej z tak szacowną jednostką jaką jest Uniwersytet w Cambridge był Wydział Prawa UwB, którego Dziekan prof. Emil W. Pływaczewski wraz z pracownikami kierowanej przez siebie Katedry Prawa Karnego utrzymuje znakomite kontakty naukowo-badawcze z Instytutem Kryminologii Uniwersytetu Cambridge kierowanym przez światowej sławy kryminologa prof. Lawrence’a W. Sherman’a.
 
Współpraca uniwersytetów posłuży integracji i aktywizacji społeczności lokalnych w celu rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka, w tym przeciwdziałaniu przestępczości i innym patologiom społecznym oraz podnoszenie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.
 
Podpisanie umowy towarzyszy pierwszej inicjatywie Sieci - konferencji naukowej poświęconej wybranym prawnym i medycznym problemom ginekologii dziecięcej, w ramach której analizowane będą problemy związane z przeciwdziałaniem przemocy oraz przestępstw seksualnych wobec dzieci.
 
Miejscem obrad jest Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Prelegentami będą czołowe postaci świata nauki z zakresu nauk medycznych oraz nauk prawnych.
 
Honorowy patronat nad konferencją sprawują: Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB Prezydent Miasta Białegostoku, Professor Sir Leszek Borysiewicz Vice-chancellor of Cambridge University, Jego Magnificencja, prof. zw. dr hab. Leonard Etel Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Jego Magnificencja, prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Jego Magnificencja prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
Załączamy harmonogram konferencji.

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku