Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski powołany do Rady Konsultacyjnej CBA

Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, kierownik Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB, został powołany przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika do Rady Konsultacyjnej CBA. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 10 lutego 2011 r. W jej skład weszło 6 osób.

Rada Konsultacyjna pełni funkcję opiniodawczą, doradczą oraz konsultacyjną dla Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jest to forum szerszej dyskusji w sprawach związanych z działalnością antykorupcyjną. Szef CBA wyraził nadzieję, że dzięki tej inicjatywie Biuro zintensyfikuje współpracę z uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi i szkoleniowymi oraz wypracuje nowe, skuteczne rozwiązania antykorupcyjne.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku