Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku odebrali odznaczenia państwowe i medale KEN

W dniu 26 listopada 2014 r., podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu w Białymstoku, 33 pracowników uczelni uhonorowanych zostało odznaczeniami państwowymi oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Wraz z rektorem UwB prof. Leonardem Etelem wręczył je wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września i 3 października 2014 r., na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

Medale Złote za Długoletnią Służbę otrzymali:
Katarzyna GALIŃSKA – Wydział Biologiczno-Chemiczny
Wiesław SOKOŁOWSKI – Wydział Fizyki
Dr hab. Józef MAROSZEK, prof. UwB – Wydział Historyczno-Socjologiczny
Mgr inż. Roman SAKOWSKI – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Krystyna ŚMIETAŁO – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Mgr Maria BRZOSKO – Wydział Prawa
Dr Danuta KOSIOR – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Dr Czesław BYLIŃSKI – Dział Systemów Komputerowych i Sieci Teleinformatycznych

Medalami Srebrnymi za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali:
Mgr inż. Kazimierz WOJTULEWSKI – Wydział Biologiczno-Chemiczny
Dr Grażyna MICHALCZUK – Wydział Ekonomii i Zarządzania
Mgr Robert CHRENOWICZ – Wydział Fizyki
Dr Krzysztof ZAJKOWSKI – Wydział Matematyki i Informatyki
Dr Lidia DAKOWICZ – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Agnieszka MALAREWICZ-JAKUBÓW, prof. UwB – Wydział Prawa

Medale Brązowe za Długoletnią Służbę otrzymali:
Mgr Anna KOSZEWNIK – Wydział Biologiczno-Chemiczny
Mgr Małgorzata LEWOC – Wydział Biologiczno-Chemiczny
Dr Ewa TOKAJUK – Wydział Ekonomii i Zarządzania
Dr Aneta POLEWKO-KLIM – Wydział Matematyki i Informatyki
Dr Agnieszka SUPLICKA – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Mgr Agnieszka GAŁECKA-GOLEC – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
Mgr Elżbieta ROGUCKA-MOJSIK – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
Mgr Jolanta ŻOCHOWSKA – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2014 r., za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, następujące osoby zostały uhonorowane

Medalem Komisji Edukacji Narodowej
:
Dr Irena SIEGIEŃ – Wydział Biologiczno-Chemiczny
Mgr Andrzej BRANICKI – Wydział Fizyki
Dr Krystyna PERZYŃSKA – Wydział Fizyki
Dr Elżbieta BAGIŃSKA – Wydział Historyczno-Socjologiczny
Dr inż. Urszula CITKO – Wydział Matematyki i Informatyki
Dr Joanna BOROWIK – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Andrzej DAKOWICZ – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Krystyna SOCHACKA – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Katarzyna SZORC – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Halina WRÓBLEWSKA – Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Elżbieta KRULAK-KEMPISTY – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Rektor UwB prof. Leonard Etel pogratulował wszystkim uhonorowanym. Wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski dziękując za zaproszenie oraz możliwość osobistego wręczenia odznaczeń i medali powiedział, że cieszy się, iż pracownicy uniwersytetu dobrze pracują, i że jest to zauważane oraz doceniane. Jak mówił, uczelnia rozwija się, współpracuje z renomowanymi uniwersytetami zagranicznymi. Dodał, że sam także skorzystał z jej usług edukacyjnych – jest bowiem tegorocznym absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku. Na zakończenie wyraził nadzieję, że także władze regionu będą potrafiły należycie wykorzystać potencjał UwB.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku