Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
3 studentów Wydziału Prawa ze stypendiami ministra

Troje studentów Wydziału Prawa UwB znalazło się na opublikowanej właśnie liście stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2014/2015.

To Łukasz Kierznowski i Magdalena Kowalewska - studenci administracji oraz Ewa Stankiewicz, która studiuje prawo.
 
Do MNiSW wpłynęło łącznie 2646 studenckich wniosków. Stypendia za wybitne osiągnięcia, w wysokości 14 000 zł, otrzyma 926 osób.
Stypendium Ministra przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane jednorazowo.
 
Więcej o konkursie oraz pełna lista stypendystów na stronie internetowej MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2014-2015.html

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku