Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Zespół Ekspercki ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

Zespół Ekspercki ds. Lokalnego Prawa Podatkowego jest inicjatywą powstałą na gruncie współpracy czterech uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zespół powstał w celu monitorowania i oceny istniejących oraz planowanych rozwiązań prawnych z zakresu lokalnego prawa podatkowego, a także występowania z propozycją zmian w tym obszarze. 
 
 
Zespół będzie m.in. sporządzał  opracowania, ekspertyzy i opinie prawne dotyczące planowanych a także istniejących rozwiązań prawnych. Działania Zespołu będą zmierzały także w kierunku wskazania pożądanych zmian dotyczących zarówno poszczególnych podatków stanowiących dochód gmin, jak i ogólnego prawa podatkowego (Ordynacja podatkowa). Informacje na ten temat będą prezentowane na naszej stronie internetowej: www.eksperci.uwb.edu.pl
 
 
Zespół Ekspercki ds. Lokalnego Prawa Podatkowego jest przedsięwzięciem non profit. Tworzą go wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego, od lat zajmujący się podatkami samorządowymi, autorzy licznych komentarzy, publikacji i opracowań w tym obszarze. Zespół działa pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Leonarda Etela z siedzibą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku