Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Glosa studentki Wydziału Prawa UwB wyróżniona

W dniu 9 grudnia 2014 r. w Łodzi odbyła się  XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych" organizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. 
 
W ramach konferencji, przeprowadzony został Konkurs studencki na glosę  do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE zapadłego w latach 2013-2014. Zadaniem studentów było sporządzenie glosy do wybranego wyroku oraz jej ustne zaprezentowanie. Naszą Uczelnię reprezentowała studentka IV roku prawa – Agnieszka Piątek, której praca została wyróżniona przez Jury konkursu.
 
Gratulujemy!

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku