Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Prof. Piotr Niczyporuk odebrał nominację profesorską

Prof. Piotr Niczyporuk odebrał wczoraj (18.03)  w Belwederze nominację profesorskię.
Akt nominacyjny wręczył prezydent kraju Bronisław Komorowski.

Piotr NICZYPORUK, profesor nauk prawnych, już jako student związany był z białostocką uczelnią. W 1993 r. z bardzo dobrym wynikiem zdał egzamin magisterski i uzyskał dyplom ukończenia studiów na Wydziale Prawa UW Filii w Białymstoku. Rok później, został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Nauk Historyczno-Prawnych (obecnie Katedra Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej, Zakład Prawa Rzymskiego).

Jest członkiem samorządu radców prawnych i czynnie wykonuje (od 1998) zawód radcy prawnego. Jest także członkiem Rady Naukowej periodyku Miscellanea Historico-Iuridica. Autor ponad 40 praz z zakresu historii prawa, w szczególności prawa rzymskiego. Zainteresowania naukowe to:  rzymskie prawo prywatne, w szczególności prawo familijne, bankowość w czasach starożytnych i we współczesności, sytuacja prawna dziecka poczętego a nienarodzonego, prawo rzymskie na Akademii Wileńskiej.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku