Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz laureatką konkursu Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepszą pracę doktorską

Laureatką konkursu Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych poświęconą problematyce wykluczenia społecznego została dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz z Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB, kierowanego przez prof. zw. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego.
 
Zwycięska dysertacja pt. „Wypadek w komunikacji z udziałem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Studium prawno-kryminologiczne”  napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy M. Guzik-Makaruk, prof. UwB – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa UwB została obroniona w dniu 9 lutego 2015 r. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol oraz dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr., który doceniając walory pracy wnosił o jej wyróżnienie.
Celem Konkursu RPO jest zwiększenie zainteresowania środowiska akademickiego i społecznej świadomości na temat zjawiska wykluczenia społecznego oraz promocja i ochrona praw osób dotkniętych tym zjawiskiem. Zwycięską rozprawę wyłoniła Kapituła Konkursu w składzie: dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwersytetu SWPS – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Marta Kolendowska-Matejczuk – Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Karnego, dr Krzysztof Kurowski - Zespół ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami, zaś Rzecznik Praw Obywatelskich – dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW  w dniu 21 lipca 2015 r. wydała decyzję potwierdzającą ustalenia Kapituły. Praca dr Emilii Jurgielewicz-Delegacz zostanie opublikowana nakładem Wydawnictwa Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Gratulujemy serdecznie!
 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku