Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Praca magisterska Marty Dąbrowskiej została nagrodzona w 2 konkursach - Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundacji Dzieci Niczyje

Praca magisterska Pani Marty Dąbrowskiej „Grooming -  wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne", napisana pod kierunkiem Pani dr hab. Ewy Guzik-Makaruk, prof. UwB otrzymała główną nagrodę w konkursie Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę doktorską i magisterską dotyczącą praw dziecka.
Praca została także wyróżniona podczas XV edycji konkursu Fundacji Dzieci Niczyje na najlepszą pracę magisterską nt. problemu krzywdzenia dzieci. Komisja konkursowa oceniająca prace magisterskie, podczas spotkania 26 lutego 2015 r. przyznała autorce wyróżnienie  w wysokości 500 zł.
 

Zaproszenie 
http://fdn.pl/wyniki-xv-edycji-konkursu-fdn-na-najlepsza-prace-magisterska-nt-problemu-krzywdzenia-dzieci

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku