Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
II miejsce Wydziału Prawa UwB w rankingu wydziałów prawa Rzeczpospolitej 2016

 
V Ranking Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2016, ponownie potwierdził jakość kształcenia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 
Wśród uczelni publicznych zwyciężył Uniwersytet Jagielloński, na którym studiuje najwięcej studentów, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet w Białymstoku jeden z mniejszych ośrodków naukowo badawczych, zwycięzca pierwszej edycji rankingu.
 
W V edycji rankingu „Rzeczpospolitej" – wzorem poprzednich – brane były pod uwagę trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Na wszystkich trzech płaszczyznach otrzymaliśmy wysokie noty. Wyróżniająco została oceniona nasza współpraca z zagranicą.
 
Łączna liczba punktów zdobyta przez Liderów, ukształtowała się następująco: pierwszy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobył 37,2 pkt. na 45 możliwych, drugi – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – 34,6 pkt., zaś trzeci – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego –  32,2 pkt.
 
W tym roku „Rzeczpospolita” po raz pierwszy przygotowała w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych –  I Ranking Studenckich Poradni Prawnych. Zwyciężyła łódzka klinika porad prawnych, która uzyskała 87 pkt. na 100 możliwych. Nasza Wydziałowa Poradnia Prawna zajęła zaszczytne drugie miejsce, uzyskując 83 pkt.
 
– O miejscu w rankingu poradni prawnych decydowały cztery kategorie: współczynnik liczby studentów do liczby opiekunów, miejsce klinik w strukturach uczelni, działalność w zgodzie ze standardami określonymi przez Fundację oraz działalność wykraczająca poza podstawowe zadania klinik – mówi Filip Czernicki, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
W działalności dodatkowej punktowane były m.in.: organizacja konferencji poświęconych pomocy prawnej i nauczaniu prawa poprzez praktykę, prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań z praktykami, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organizacja symulacji rozpraw.
 
W V Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2016 wzięło udział 15 wydziałów prawa z uczelni publicznych i 9 z niepublicznych. Działalność Studenckich Poradni Prawnych oceniono na 10 uczelniach.
 
Informacje o wynikach oraz metodologii V rankingu można znaleźć na stronie www.prawo.rp.pl.
 
 
Źródło: fot. Rzeczpospolita Robert Gardziński
Finaliści V Rankingu z dyplomami: Tomasz Giaro, dziekan elekt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Monika Całkiewicz, prorektor ds. studiów Prawniczych Akademii Leona Koźmińskiego, Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Emil W. Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Lech Gardocki, dziekan Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Janina Błachut, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” Ewą Usowicz.
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku