Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych

International Centre of Criminological Research and Expertise

 
Zarządzeniem nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 marca 2017 r. zostało utworzone Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych (International Centre of Criminological Research and Expertise). 
Centrum będzie prowadziło interdyscyplinarne badania podstawowe i prace rozwojowe na potrzeby szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i wymiaru sprawiedliwości. Założenia Centrum to: nawiązywanie współpracy z organami państwowymi, podmiotami sektora prywatnego oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą; przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów państwowych, podmiotów z sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych w kraju i za granicą oraz prowadzenie działalności wydawniczej oraz popularyzatorskiej
Do zadań Centrum zalicza się:
1.      prowadzenie i koordynowanie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu kryminologii, a w szczególności w takich obszarach jak: bezpieczeństwo obywateli i państwa, najpoważniejsze kategorie przestępstw oraz patologii społecznych, współczesne zagrożenia związane z rozwojem społeczeństwa oraz technologii, funkcjonowanie organów ścigania, służb specjalnych oraz wymiaru sprawiedliwości;
2.      inicjowanie i koordynowanie udziału Uniwersytetu w konsorcjach badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie tematów;
3.      organizowanie konferencji, seminariów i staży badawczych.
Działalnością Centrum będzie kierował Dyrektor. Projekty realizowane przez Zespół złożony z pracowników i doktorantów Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB będą angażowały naukowców z wielu dziedzin nauki: np. informatyki, cybernetyki czy nauk o życiu. Państwa na świecie, z którymi do tej pory naukowcy wchodzący w skład Zespołu Centrum prowadzili już współpracę i prowadzą wspólne projekty badawcze, utrzymując aktywne kontakty naukowe to m.in.: Austria, RFN, Szwajcaria, Wielka Brytania, Słowacja, Czechy, Szwecja, Grecja, Turcja, Rosja, Białoruś, USA, Japonia, Australia, Kanada, Chiny, Korea Południowa, Tajlandia, Katar, Republika Południowej Afryki.
 
 
 
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku