Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Wydział Prawa UwB w ścisłej czołówce Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej 2017

Wydział Prawa UwB w ścisłej czołówce Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej 2017

 
VI Ranking Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej 2017 ponownie ugruntował miejsce Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w ścisłej czołówce wśród 15 uczelni publicznych. Zwyciężył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet w Warszawie, na trzecim miejscu Uniwersytet w Białymstoku.
 
Łączna liczba punktów zdobyta przez Liderów, ukształtowała się następująco: pierwszy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobył 31,8 pkt. na 45 możliwych, drugi – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – 29,8 pkt., zaś trzeci - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - 29,5 pkt.
 
W VI edycji rankingu „Rzeczpospolitej" – wzorem poprzednich – brane były pod uwagę trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Na wszystkich trzech płaszczyznach otrzymaliśmy wysokie noty.
 
Wyróżniająco została oceniona nasza współpraca z zagranicą – w tym wielojęzyczność i szkoły prawa – zyskaliśmy, bowiem I miejsce w Polsce ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim. Prof. Emil. W Pływaczewski w kontekście współpracy międzynarodowej nadmienia o doskonale funkcjonującym – zespole ds. współpracy z zagranicą kierowanym przez dr Izabelę Kraśnicką przy wsparciu dr hab. Elżbiety Kużelewskiej oraz wydziałowych koordynatorów Programu Erasmus+. Pokłosiem zaangażowania tych osób jest fakt, iż co roku studenci i pracownicy Wydziału Prawa wyjeżdżają w celach naukowych nie tylko do państw członkowskich UE, ale też do USA, Szwajcarii, Japonii, Turcji. W 2017 r. planujemy podpisać kolejne umowy partnerskie z uczelniami w Indiach, Kazachstanie oraz Wietnamie. Współpraca międzynarodowa to także inicjatywy podejmowane na Wydziale, dlatego mogę się pochwalić, że na naszym Wydziale organizujemy: Letnią Szkołę Porównawczego Prawa Amerykańskiego i Europejskiego we współpracy z Michigan State University (posiadającą – jako jedna z dwóch w Polsce – akredytację American Bar Association), Szkołę Prawa Niemieckiego we współpracy z Humboldt Universität zu Berlin, Letnią Szkołę Prawa Europejskiego oraz Polsko-Rosyjską Szkołę Prawa czy Szkołę Prawa Francuskiego. Przymierzamy się powoli do Szkoły Prawa Japońskiego.
 
Laur zwycięstwa przyniosła Naszemu Wydziałowi Studencka Poradnia Prawna, uzyskując 95 pkt. na 100 możliwych w tegorocznej II edycji Rankingu Studenckich Poradni Prawnych, przygotowanym w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych. To wspaniały awans względem ubiegłorocznej I edycji Rankingu, w którym zajęliśmy równie zaszczytne drugie miejsce.
 
Należy podkreślić, iż Ranking Poradni Prawnych ma złożoną metodologię uwzględniającą szereg kryteriów m.in. liczba studentów, opiekunów, tzw. działalność dodatkowa obejmująca organizację konferencji poświęconych pomocy prawnej i nauczaniu prawa poprzez praktykę, prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań z praktykami, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz organizację symulacji rozpraw. W białostockiej poradni porad udziela 80 studentów pod opieką 14 pracowników. Nasi studenci udzielili w sumie 402 porad prawnych – mówi Prof. Andrzej Sakowicz, p.o. kierownika białostockiej poradni. Mamy jedyną w Polsce sekcję wspierającą, w której porad udzielają doktoranci. Funkcjonuje też Centrum Praktyk Sądowych.
 
W VI Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej 2017 wzięło udział 15 wydziałów prawa z uczelni publicznych i 8 z niepublicznych. Działalność Studenckich Poradni Prawnych oceniono łącznie na 16 uczelniach.
 
Informacje o wynikach oraz metodologii VI rankingu są dostępne na stronie www.prawo.rp.pl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku