Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa UwB została Prezesem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW)

W dniu 6 grudnia 2017 r. prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa UwB podczas walnego zebrania Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) została wybrana na Prezesa  tego Stowarzyszenia. Do tej pory - od 2005 r. - Prezesem stowarzyszenia był prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, który za działalność na rzecz PPBW został uznany Honorowym Prezesem Stowarzyszenia. Podczas zebrania wybrano również członków Komisji Rewizyjnej, której jednym z nich została dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz.
 
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) została powołana w 2005 roku jako miejsce dialogu pomiędzy użytkownikami końcowymi, światem naukowo-badawczym i administracją odpowiedzialną za finansowanie badań. Z czasem PPBW stała się także platformą do budowania konsorcjów realizujących działania na rzecz tworzenia dedykowanych rozwiązań technologicznych i informatycznych, wspomagających działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. PPBW aktywnie uczestniczy także w pracach legislacyjnych poświęconych tworzeniu odpowiednich regulacji prawnych, które umożliwiają faktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Ponadto, poprzez prowadzone konsultacje i działania edukacyjne, PPBW wspomaga proces budowania zaufania społecznego do nowych technologii z obszaru bezpieczeństwa. Misją PPBW jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania społeczeństwa poprzez wspieranie służb oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek prawny RP w tworzeniu dedykowanych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych.
 

  

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku