Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk oraz dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB - ekspertami NCN

Prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk (od stycznia 2018 r.) oraz dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB (już po raz trzeci) są członkami Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki. Jako eksperci będą oceniali wnioski w panelu HS5 – Prawo, nauki o polityce, polityki publiczne.
 
Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.
Grafika oraz więcej informacji o NCN: www.ncn.gov.pl.
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku