Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek w Prawie Handlowym" - Białystok, 21 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

 

mamy ogromną przyjemność poinformować, że Zakład Prawa Handlowego wraz z Kołem Naukowym Prawa Handlowego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku organizuje już czwartą konferencję z cyklu poświęconego prawu handlowemu. Tematem tegorocznej edycja konferencji, jest "Człowiek w prawie handlowym".

 

„Najlepsze, co możesz uczynić dla drugiego człowieka, to nie dzielić się z nim swoim bogactwem, lecz pozwolić mu odkryć jego własne. „Benjamin Disraeli

 

Człowiek jest pierwotnym ogniwem przedsiębiorczości. To od człowieka zależy zarządzanie podmiotami gospodarczymi, decydowanie o ich istnieniu, czy likwidacji, emitowanie, czy nabywanie papierów wartościowych, czy też zawieranie umów handlowych. Nawet wówczas, gdy spotykamy skomplikowaną konstrukcję kapitałową, czy korporacyjną, to zawsze na szarym końcu powiązań gospodarczych znajdziemy człowieka. Nieraz nam to umyka. Mówimy o spółkach, fundacjach, stowarzyszeniach, akcjach, obligacjach, ale to wszystko jest przecież powiązane bezpośrednio z nami - ludźmi.

 

Ile człowiek jest w stanie zdziałać dla własnych korzyści? Jakie zagrożenia związane są z działalnością człowieka w prawie handlowym? Człowiek, czy spółka popełnia przestępstwo gospodarcze, czy w zarządzaniu? Człowiek, czy udział wpływa na działalność przedsiębiorstwa? Znowu, czy trzeba być pełnoletnim, aby stać się istotnym akcjonariuszem? Z prezentowanym zagadnieniem wiąże się niezliczona liczba wątpliwości. Pokładamy nadzieję, że nasze naukowe spotkanie będzie sprzyjało wzajemnej wymianie poglądów, doświadczeń i ciekawych spostrzeżeń w zakresie funkcjonowania czynnika ludzkiego w prawie handlowym.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sala nr 216. Uroczyste rozpoczęcie obrad planowane jest na godzinę 9.00. Szczegółowy harmonogram i informacje dla prelegentów będą przesłane w późniejszym czasie.

 

Termin do przesyłania zgłoszeń wraz z tematem wystąpienia i abstraktem: 13 kwietnia 2018 r. (piątek trzynastego). Zgłoszenia należy przesyłać na adres: KNPH.UWB@GMAIL.COM

 

Termin do dokonania wpłaty opłat konferencyjnych: 27 kwietnia 2018 r. Wpłat należy dokonywać na nr rachunku: BANK MILLENNIUM 79 1160 2202 0000 0002 4179 4289, w tytule wpisując: Człowiek w prawie handlowym.

 

Opłata konferencyjna dotyczy wyłącznie czynnego udziału w konferencji lub późniejszej publikacji i wynosi 300 zł.

 

Termin do przesyłania całości materiału do publikacji: 1 czerwca 2018 r.

 

Planowana jest publikacja materiałów z konferencji w czasopiśmie naukowym, którego punktacja wynosi 7 punktów. Autorzy muszą mieć jednak na uwadze, że materiał przesłany do publikacji jest poddawany procesowi recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów. Dwie pozytywne recenzje i spełnienie wymogów edytorskich gwarantują publikację materiału.

 

 

 

 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku