Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Polsko-Ukraińska Szkoła Prawa - Białystok, 15-22.04.2018 r.

W dniach 15-22.04.2018 Uniwersytet w Białymstoku organizuje we współpracy z Ukraińska Akademią Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy – Odeskim Regionalnym Instytutem Administracji Publicznej,Polsko-Ukraińską Szkołę Prawa.

W szkole bierze udział 6 studentów UAAP-ORIAP, 2 wykładowców tej uczelni oraz wykładowcy i studenci Wydziału Prawa UwB.

Celem szkoły jest przybliżenie przyszłym ukraińskim urzędnikom i menedżerom podstaw polskiego prawa, w szczególności prawa konstytucyjnego, europejskiego, karnego, cywilnego, administracyjnego i prawa pracy.

Udział w szkole jest bezpłatny. Studenci mają zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie, wykłady.

Ponadto, Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa UwB wraz z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi zaprosiły swoich ukraińskich kolegów do wzięcia udziału w Dniach Wydziału Prawa 2018.

Jest to pierwszy kurs intensywny skierowany do studentów, będący jedną z inicjatyw podejmowanych na kanwie współpracy obu uniwersytetów.

Udział w Szkole kończy się otrzymaniem certyfikatu wraz z punktami ECTS.

Kierownikiem i opiekunem naukowym szkoły jest dr Jarosław Matwiejuk.

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku