Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Studenckie wybory do Rady Wydziału Prawa i Senatu UwB

 Białystok, 14 maja 2018r.

 
 
OGŁOSZENIE WYBORCZE
            Dnia 23 maja 2018r.  w sali 301 w godzinach 9:30 – 13:30 odbędą się
wybory studenckich członków Rady Wydziału Prawa UwB
i senatorów studenckich UwB
na kadencję 2018/2019.
 
 
Zgłoszenie kandydata powinno być złożone na piśmie nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów i musi zawierać:
 
1. Imię i nazwisko, rok studiów, numer indeksu zgłaszającego oraz jego podpis
2. Imię i nazwisko, rok studiów, numer indeksu kandydata
3. Zgodę kandydata potwierdzoną jego podpisem
4. Oświadczenie kandydata o wykonywaniu biernego prawa wyborczego tylko na Wydziale Prawa UwB
 
Zgłoszenia kandydata może dokonać każdy wyborca.
 
 
 
Terminy i tryb przyjmowania zgłoszeń:
 
  • 16 maja 2018r. (środa): 11:00-13:00 w sali 301
  • 17 maja 2018r.  (czwartek):  9:00-11:00 w sali 301
  • 18 maja 2018r. (piątek): 10:00-12:00 w sali 301
  • 21 maja 2018r. (poniedziałek): 9:00-11:00 w sali 301
 
 
 
 
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku