Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Zostań praktykantem w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka

 

 

Zostań praktykantem
w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka


Jeżeli uważasz siebie za osobę aktywną, masz powyżej 18 lat i chciał(a)byś działać na rzecz lokalnej społeczności, dołącz do nas!
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) jest obecnie najaktywniejszą organizacją pozarządową na Litwie działającą w zakresie ochrony i promowania praw człowieka, w tym praw mniejszości narodowych. Od naszego powstania mamy przyjemność współpracować z wieloma wolontariuszami i praktykantami, którzy przyczyniają się do realizacji naszych celów i projektów.
Do swojego zespołu stale poszukujemy osób chętnych do merytorycznej pomocy przy realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez EFHR.

Oferujemy:
•    zakres praktyk dostosowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań praktykanta;
•    pogłębienie wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego oraz systemu prawnego na Litwie;
•    możliwość udziału w krajowych i międzynarodowych szkoleniach, warsztatach i konferencjach na temat praw człowieka oraz wypróbowanie własnych sił w tym zakresie;
•    pracę w dynamicznym, młodym zespole i w wielokulturowym środowisku;
•    udział w projektach edukacyjnych w szkołach i na uczelniach, wykazanie się umiejętnościami edukacyjnymi oraz komunikacyjnymi;
•    udział oraz promowanie inicjatyw i kampanii społecznych przeciwko rasizmowi, dyskryminacji, nacjonalizmowi itd. oraz możliwość wykazania się kreatywnością w tej dziedzinie;
•    wkład w promowanie aktywności społecznej i obywatelskiej wśród młodzieży poprzez bezpośredni kontakt ze wspólnotą lokalną;
•    wyjazdy w teren (promocja bezpłatnych konsultacji prawnych EFHR, kampanie informacyjne na temat praw człowieka itd.);

Więcej o nas, naszej działalności oraz praktykantach znaleźć możesz na www.efhr.eu

Jeżeli jesteś zainteresowany/a praktyką, wyślij do nas swoje CV na adres mailowy: praktyki@efhr.eu

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku