Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Rekrutacja na studia niestacjonarne


Zachęcamy do złożenia dokumentów na studia niestacjonarne prowadzone na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Oferujemy kształcenie na kierunkach:

 administracja I i II stopnia, 
 bezpieczeństwo narodowe I i II stopnia, 
 kryminologia I i II stopnia, 
 prawo - jednolite studia magisterskie.


Obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 opłaty za studia niestacjonarne wynoszą: 
  administracja I rok - 2 450 zł za semestr, 4 900 zł za rok,
 bezpieczeństwo narodowe I rok – 2 450 zł za semestr, 4 900 zł za rok,
 kryminologia I rok - 2 450 zł za semestr, 4 900 zł za rok,
 prawo I rok - 2 450 zł za semestr, 4 900 zł za rok.


 Istnieje możliwość opłacania czesnego w ratach lub odroczenia terminu płatności.

 Wydział nie pobiera  opłaty wpisowej, dodatkowych opłat za egzaminy poprawkowe oraz egzamin dyplomowy.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia socjalne oraz o stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Rokrocznie Dziekan przyznaje nagrody indywidualne dla wyróżniających się studentów.


Najlepsi studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne , mogą uczestniczyć – za zgodą Dziekana – w zajęciach realizowanych w ramach studiów stacjonarnych, a także brać udział w wymianie międzynarodowej , w ramach programów wymiany studenckiej Erasmus+ oraz MOST, które obejmują współpracę z ośrodkami akademickimi w całej Europie.


Z pełnym przekonaniem polecamy Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku jako miejsce, w którym w komfortowych warunkach można zdobyć wyższe wykształcenie 


Studiuj na jednym z najlepszych wydziałów prawa w Polsce! 

#studiaNiestacjonarne #studiaZaoczne #nauka #prawo #kryminologia#bezpieczeństwoNarodowe 

#administrajca #studiaIstopnia #studiaIIstopnia#Białystok #WydziałPrawa #UwB

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku