Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego - Białystok, 20-22 września 2018 r.

 

 

Szanowni Państwo, 


w dniach 20-22 września 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego pt. „Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu” zorganizowany przez wydziałową Katedrę Postępowania Karnego. Motywem przewodnim Zjazdu jest problematyka nowelizacji polskiej procedury karnej, zmian ustrojowych w szeroko rozumianym systemie wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 oraz ich wpływu na realizację standardów rzetelnego procesu karnego.Organizatorzy nie wykluczają wystąpień poruszających powyższą problematykę w odniesieniu do unormowań w innych systemach prawnych oraz w prawie międzynarodowym. Zjazd ma z założenia stanowić forum dyskusji nad mającą miejsce w ostatnich latach ewolucją modelu polskiego procesu karnego w kontekście realizacji zasad procesowych oraz poszanowania praw i wolności jednostki, jak również umożliwić wymianę poglądów dotyczących stanu nauki prawa karnego procesowego w Polsce oraz teoretycznie lub praktycznie doniosłych problemów procedury karnej, w tym oceny aktualnie obowiązujących lub proponowanych unormowań. 

 

Pobierz - Program VIII Zjazdu Katedr Postępowania Karnego

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku