Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Wprowadzenie do łaciny prawniczej - zajęcia dodatkowe

  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu w Białymstoku
 proponuje studentom I roku Prawa
w roku akademickim 2018/19
 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.
 
Quis iuris peritus sine linguae Latinae scientia?
( Kimże jest prawnik bez znajomości języka łacińskiego? )
Wprowadzenie do łaciny prawniczej
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów
I roku Prawa studiów stacjonarnych
na zalecane zajęcia fakultatywne z języka łacińskiego prawniczego.
 
   Zajęcia są bazą  do dalszej nauki łacińskiej terminologii prawniczej i prawa rzymskiego. Ułatwią Państwu opanowanie podstawowego zasobu słownictwa i zapamiętanie oraz zrozumienie łacińskich sentencji i zwrotów prawniczych. Nauczą czytania i korzystania ze słowników łacińsko-polskich oraz gramatyk języka łacińskiego przy samodzielnym tłumaczeniu prostych tekstów, sentencji i zwrotów łacińskich.
 
Zajęcia w wymiarze 20 godzin rozpoczną się w październiku
 
Proponowane terminy pierwszego spotkania:
 
Grupa 1 – środa –24.X. - 16.30, sala 213 – mgr Urszula Tylicka
Grupa 2 – poniedziałek – 22.X. - 17.20, sala 120  – mgr Urszula Tylicka
Grupa 3 – piątek – 26. X. – 15.00, sala 312 - mgr Alina Pawłowska
Grupa 4 – piątek – 26 X. -  13.15, sala 307  – mgr Alina Pawłowska
Grupa 5 – piątek – 26.X. – 17.20, sala 312  – mgr Urszula Tylicka
Grupa 6 – wtorek – 23.X. – 17.35, sala 213  – mgr Alina Pawłowska
Grupa 7 – środa - 24. X. – 11.30, sala 213  – mgr Alina Pawłowska
 
Rejestracja w Usosweb od 03.10. do 28 .10.2018 r.
Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).
Kontakt  z prowadzącymi: mgr Aliną Pawłowską:alina.pawlowska@uwb.edu.pl i mgr Urszulą Tylicką:ulatyl@uwb.edu.pllub z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: spnjo@uwb.edu.pl 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku