Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Relacja Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 - Białystok, 5 października 2018 r.

W dniu 5 października 2018 r. w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się Inauguracja roku akademickiego 2018/2019. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Uczelni oraz zaproszeni Goście. Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski otworzył uroczystość i powitał zaproszonych Gości oraz Społeczność Akademicką. 

 

Podczas Inauguracji Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. zw. dr hab. Robert Ciborowski wręczył Medal Uniwersytetu w Białymstoku gościowi honorowemu prof. Jerzemu Sarneckiemu z Uniwersytetu w Sztokholmie. Pan Rektor życzył następnie w swoim wystąpieniu pracownikom i studentom powodzenia oraz rozwoju w roku akademickim 2018/2019. 

 

Następnie Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski w swoim wystąpieniu inauguracyjnym podkreślił, że Wydział nie spoczywa na laurach, ciągle się rozwija i poszerza swoje horyzonty podejmując kolejne wyzwania, Pogratulował z dużą satysfakcją wszelkich sukcesów pracownikom oraz studentom Wydziału.  Artykułując dalej, iż „inwestycja w rozwój wymaga inwestycji w naukę z prawdziwego zdarzenia, w każdym jej wymiarze”, miał na myśli „dobrą naukę bez granic” w każdym tego słowa znaczeniu. Kontynuując wątek podsumował, „że proces uprawiania nauki bez granic tworzącej dobro i będącej wyznacznikiem rozwoju, nabiera i nabierać będzie wymiaru progresywnego, a przede wszystkim ustawicznego. Należy jednak pamiętać, iż taki wzorowy wymiar rozwoju poprzez dobrą naukę bez granic wymaga od nas wszystkich ustawicznej, organicznej, mądrej i ciężkiej pracy. O to apeluję i za to dziękuję!”. Pan Dziekan wskazał następnie na aspekt współpracy krajowej oraz międzynarodowej Wydziału. Zasygnalizował także koncepcje rozwoju wizerunku Wydziału zakładające poddanie pod wspólną rozwagę dobrych pomysłów i inicjatyw, następnie ich akceptację - bezpośrednią lub kompromisową, a docelowo ich realizację. Podkreślił, że wydział nie może „bać się innowacyjnego przełamywania schematów i barier”. W kontekście współpracy w ramach mecenatu nauki serdecznie apelował o wsparcie, dziękując przybyłym lokalnym przedsiębiorcom, przedstawicielom instytucji, czy prawniczych i innych środowisk za dotychczasową bezcenną pomoc, dzięki której niemożliwe stało i wciąż staje się możliwe. Podkreślił następnie, że Wydział, jako poważny ośrodek naukowo-badawczy zapewnia studentom wzorowe, efektywne kształcenie, na wysokim poziomie, przy uwzględnieniu wielokierunkowości, różnorodności z jednoczesnym naciskiem na wiedzę specjalistyczną i wymiar praktyczny. Na zakończenie wystąpienia Pan Dziekan uroczyście otworzył rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, życząc wszystkim „nauczania” i „uczenia się” mądrego, efektywnego oraz rozwojowego w myśl paremii łacińskiej „Artes serviunt vitae, sapientia imperat - Umiejętności służą życiu, mądrość nim włada”.

 

Wykład Inauguracyjny nt. „Cudzoziemcy, przestępczość i polityka kryminalna w Szwecji”. wygłosił odznaczony Medalem Uniwersytetu w Białymstoku prof. Jerzy Sarnecki. Podczas uroczystości Władze Dziekańskie dokonały wręczenia nagród Studentom za aktywną działalność na rzecz Wydziału w ubiegłym roku akademickim. Laureaci nagrody Aktywny Student 2017/2018 otrzymali „Temidy”, zaś najlepsi studenci oraz absolwenci dyplomy i nagrody. Wyróżnieni zostali również najlepsi kandydaci na studia, którzy następnie złożyli ślubowanie.

 

Dziękujemy wszystkim Państwu uczestniczącym za przybycie na uroczystość Inauguracji wydziałowej nowego roku akademickiego 2018/2019.

 

 Galeria zdjęć

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku