Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Uwaga – możliwość odbycia wyjątkowej praktyki

Uwaga – możliwość odbycia wyjątkowej praktyki


STUDENCI III, IV – V ROKU PRAWA STUDIÓW STACJONARNYCH

 

 

Proponujemy odbycie interesującej praktyki sądowej w Centrum Praktyk Sądowych, która jest zaliczana jako obowiązkowa praktyka na studiach. 

 

W ramach zajęć prowadzonych przez sędziów Sądu Rejonowego, Sądu Okręgowego oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa UwB, omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące wewnętrznej organizacji i zasad funkcjonowania sądów, w tym czynności administracyjnych i orzeczniczych sędziów, pracowników sekretariatów oraz uczestników postępowań sądowych. Przedstawione zostaną również zasady postępowania przed sądem od wszczęcia procesu do jego zakończenia oraz wszelkie czynności z zakresu organizacji pracy i zarządzania procesem sądowym, w tym przygotowanie rozprawy, przebieg posiedzenia, etapy postępowania, postępowanie dowodowe i wyrokowanie w sprawie. Nadto omówione zostaną stany faktyczne najczęściej prowadzonych postępowań odpowiednio w sprawach z zakresu prawa karnego i prawa pracy. Uczestnicy zajęć wezmą udział w rzeczywistych postępowaniach sądowych na sali rozpraw w Sądzie Rejonowym. Przewidywane jest również przygotowanie symulacji rozprawy z prezentacją postępowania na sali rozpraw.

 

Udział w zajęciach w ramach Centrum Praktyk Sądowych kończy się otrzymaniem zaliczenia odbycia obowiązkowych praktyk sądowych oraz certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w CPS.

 

W semestrze zimowym w roku akademickiego 2018/2019, Centrum Praktyk Sądowych ogłasza nabór do grupy karnej, grupy prawa pracy oraz grupy rozwiązywania i rozstrzygania sporów, zajęcia rozpoczną się w październiku b.r. 

W każdej grupie jest tylko 10-12 miejsc.

 

 

CV należy przesłać w przypadku chęci udziału w zajęciach prowadzonych w:

grupie karnej – do dr Katarzyny Boratyńskiej, na adres: k.boratynska@uwb.edu.pl  z podaniem w nim oceny z egzaminu z prawa karnego

grupie prawa pracy – do dr Katarzyny Żywolewskiej na adres: k.zywolewska@uwb.edu.pl

grupie rozwiązywania i rozstrzygania sporów – do mgr Marii Cudowskiej na adres: m.cudowska@uwb.edu.pl

 

do dnia 16 października 2018 r. 

 

 

O wynikach naboru oraz rozkładzie zajęć (będą to zajęcia odbywające się raz w tygodniu, przez kolejnych 10 tygodni w godzinach popołudniowych) zostaną Państwo powiadomieni mailem do dnia 18 października 2018 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku