Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr Ewa Lotko laureatką nagrody naukowej za wybitny doktorat

W dniu 20 września 2018 r. międzynarodowa Komisja Centrum ds. nagród naukowych pod przewodnictwem Prof. zw. dr hab. Krystyny Piotrowskiej-Marczak przyznała doroczną nagrodę naukową za wybitny doktorat lub monografię z zakresu finansów publicznych i prawa podatkowego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku nagrodę przyznano dr Ewie Lotko za napisaną pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Eugeniusza Ruśkowskiego rozprawę doktorską pt. Prawnofinansowe instrumenty ograniczania długu publicznego w Polsce. Promotorem pomocniczym dysertacji była dr Urszula Zawadzka-Pąk. Recenzentem doktoratu na potrzeby konkursu był Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. Głosowanie odbyło się podczas obrad XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej CIOB w Pradze, a uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas obrad kolejnej XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 2019 r.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku