Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Relacja z Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of Czechoslovakia - Praga 20-21 września 2018 r.

Katedra Prawa Finansowego i Nauk Finansowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze we współpracy z Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i 

Wschodniej - stowarzyszenia przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zorganizowały w Pradze w dniach 20-21 września 2018 r. XVII Międzynarodową Konferencję Naukowa nt. Currency, Taxes and Other Institutes of Financial Law in the Year of the 100th Anniversary of the Founding of Czechoslovakia pod auspicjami Narodowego Banku Czeskiego i Ministra Finansów Republiki Czeskiej.
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku