Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Student naszego Wydziału wśród laureatów Otwartych Akademickich Mistrzostw Polski Inwestorów

Student Wydziału Prawa UwB Michał Kotarski znalazł się wśród laureatów pierwszej edycji Otwartych Akademickich Mistrzostw Polski Inwestorów. Zajął 7 miejsce wśród 2810 uczestników Mistrzostw. Organizatorem OAMPI 2010/2011 była Fundacja "Fundusz Pomocy Studentom". Honorowy patronat nad imprezą objął minister skarbu Aleksander Grad.

 

Mistrzostwa miały formułę internetowej gry. Uczestnicy inwestowali wirtualne pieniądze w akcje firm, surowce i waluty. Notowania akcji były jak najbardziej realne, pobierane z notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, londyńskiej giełdy surowcowej i London Stock Exchange oraz średnich kursów walut

 

Narodowego Banku Polskiego. Więcej o konkursie na http://pomocstudentom.pl/

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku