Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

 

Dr hab. Dariusz Kijowski, prof. UwB, w dniu 23 września 2011 r. został wybrany na Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Walne Zebranie Członków SEAP, na którym wybrane zostały nowe władze organizacji, odbyło się podczas XII Dorocznej Konferencji Naukowej SEAP.

 

Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej jest pierwszą ogólnopolską organizacją o charakterze niedochodowym, działającą od 1999 r., której głównym celem jest doskonalenie edukacji i praktyki administrowania sprawami publicznymi poprzez działalność na rzecz jakości kształcenia oraz rozwój badań naukowych w tym zakresie. Stowarzyszenie współuczestniczy w inicjowaniu programów badawczych, organizacji seminariów i konferencji, poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu administracji publicznej, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, dotyczącym organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim profesorowie, doktorzy i magistrowie, reprezentujący łącznie 54 szkoły wyższe, ale również praktycy – urzędnicy administracji publicznej różnych szczebli.

 

(źródło: www.seap.org.pl)

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku