Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Prestiżowy sukces Wydziału Prawa UwB

 

Prestiżowy sukces Wydziału Prawa UwB: kierunek „prawo” został 

wyróżniony przez Polską Komisję Akredytacyjną
Znakomicie zakończył się 2011 rok dla Wydziału Prawa UwB: Polska Komisja Akredytacyjna przyznała jednostce ocenę wyróżniającą za kształcenie prowadzone na kierunku "prawo".  Takie wyróżnienia dostały w Polsce tylko dwa wydziały kształcące prawników: białostocki i ten na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Jak wynika z danych PKA - to także pierwsza tak wysoka ocena kształcenia na kierunkach prowadzonych przez białostockie uczelnie.

PKA wydała swoją ocenę po dokonaniu oceny jakości kształcenia w większości jednostek organizacyjnych w Polsce prowadzących kierunek "prawo", a także kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych w sprawie jakości kształcenia na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, „oceniany kierunek wyróżnia się wysokim poziomem prowadzonej działalności dydaktycznej, bardzo dobrymi efektami kształcenia, wysokim poziomem naukowym, szeroko zakrojoną współpracą międzynarodową, oraz ponad standardowym rozwiązaniem systemowym w zakresie rozwoju naukowego pracowników Wydziału.”

Prof. Leonard Etel, dziekan Wydziału Prawa UwB z oceny jest dumny, ale nie jest nią zaskoczony:
Jestem przekonany, że ta ocena to po prostu efekt naszego konsekwentnego rozwoju. On zaś możliwy jest dzięki systematycznej, ciężkiej pracy jaką podejmują przede wszystkim nasi pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni. Przypomnę, że to nie pierwsze nasze osiągnięcie, zwłaszcza w zakresie badań naukowych. W 2006 roku  Wydział Prawa otrzymał I kategorię przyznaną przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki, zaś decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 9 grudnia 2010 r. został zakwalifikowany do pierwszej, najwyższej kategorii jednostek naukowych. Wierzę, że już niebawem będziemy przyciągać najlepszych adeptów studiów prawniczych z całej Polski, bo oferujemy coraz lepsze kształcenie.

Polska Komisja Akredytacyjna – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym – systematycznie ocenia jakość kształcenia w szkołach wyższych. Przyznaje jedną z następujących ocen: negatywną, warunkową, pozytywną lub wyróżniającą (warunkiem jej otrzymania jest uprzednia pozytywna ocena kierunku). Oceny wyróżniające przyznawane są przez Komisję niezwykle rzadko: rocznie otrzymuje je kilka - kilkanaście kierunków prowadzonych przez wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne w Polsce.
 

List gratulacyjny Macieja Żywno, Wojewody Podlaskiego

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku